989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

بیانیه چشم انداز ما بر پایه هفت ارزش کلیدی بنا گردیده که شالوده پایداری خانواده حرفه ای آکادمی HSE فاسی را رقم می‌زنند. ما بر آنیم تا با ایجاد الگوهای ارزشی صحیح در مسیر آموزشی افراد، مشوق آنان در استفاده از این ارزش‌ها در زندگی حرفه ایشان باشیم.

 • ما به یادگیری به عنوان سفری بی انتها در راستای تکامل ارزش می‌نهیم.

  ما بر این باوریم که یادگیری فرآیندی است چند مرحله ای و مستمر. ما در مسیری ممتد جهت کسب توانمندی و تجربه مهارت‌های جدید، تولید دانش نوین، تعمیق تعهدات حرفه ای، و کسب نگاهی درون گرایانه در راستای انعکاس بر آن چه که می‌ آموزیم و آن چه که آموزش می‌دهیم به عنوان بخشی از فرآیند کلی رشد در حال حرکتیم.

 • ما به نظریه‌ها، پژوهش‌ها و رفتارهای حرفه ای به عنوان سرلوحه فرآیند یادگیری و تأمین اطلاعات تخصصی ارزش می‌نهیم.

  این ارزش‌ها چراغ راهنمای ما در سفر بی انتهای آموزشند. منابعی برای رشد، تحول و دانش نوین. ما می‌کوشیم تا در آموزش منشأ نوآوری بوده و به طور مداوم با استفاده از این منابع به دنبال راه حل‌های خلاقانه در فرآیند تعلیم و تعلم باشیم، علاوه بر اینکه این منابع خود خالق بستری مطمئن برای فعالیت‌ها و مباحثات حرفه ای می‌باشند.

 • ما به پذیرش مسئولیت در قبال خود و گروه ارزش می‌نهیم.

  ما در قبال پیشرفت مداوم خود و توسعه توانمندی‌هایمان و همچنین همکاری‌های مثبت با گروه مسئولیم. ما بر به اشتراک گذاری مهارت‌های فردی که موجبات تعالی گروه را فراهم می‌نمایند باور داریم. ما معتقدیم که تک تک افراد باید به الزامات استقرار یافته و پذیرفته شده توسط گروه که بازتاب نگرش دانش‌پژوهان، همکاران و کل جامعه حرفه ای است پایبند باشد. این بدان معناست که هر فرد مسئول حفظ خردی جمعی است که در الزامات حرفه ای و اخلاقی گروه تجلی یافته است.

 • ما به گوناگونی (تنوع) به عنوان غنا بخش تمامیتمان ارزش می‌نهیم.

  ما در جستجوی گوناگونی و به دنبال ایده‌ها ، دیدگاه‌ها ، توانمندی‌ها ، روش‌های یادگیری، استعدادها و مهارت‌های متنوع می‌باشیم. موهبت‌های فردی موجب غنی سازی گروه گردیده و ما را در راه درک پیچیدگی‌های فردی و احترام متقابل یاری می‌نمایند. پذیرش گوناگونی، فرصت تقویت همبستگی و وفاق جمعی را برایمان فراهم می‌سازد.

 • ما به مسیرهای چندگانه یادگیری که مشتمل بر فناوری است ارزش می‌نهیم.

  ما به مسیرهایی که به ما حق انتخاب می‌دهند ارزش می‌نهیم. ما به تعدد نقشه های راه آموزش که با توجه به شرایط فردی، محیط آموزشی و منابع در دسترس مسیرهای مختلفی را پیش رو می‌نهند باور داریم. با وجود چندین نقشه راه، برای هر فردی امکان استفاده از شرایط و محیط مناسب جهت یادگیری و پیشرفت فراهم می‌گردد. ما به فناوری به عنوان ابزاری اجتناب ناپذیر در تأمین چنین مسیرهایی می‌نگریم. فناوری مسیرهای متعددی را جهت دستیابی به دانش، نمایش اطلاعات و به اشتراک گذاری آموخته‌ها فراهم ساخته و از تفکرات و پژوهش‌های بنیادین، تشریک مساعی و یادگیری از تجارب دنیای واقعی حمایت می‌نماید. علاوه بر آن فناوری به ما این اجازه را می‌دهد که پیشرفت‌ها را ثبت و بررسی نماییم و در راه بهبود گام برداریم.

 • ما به انتقادات سازنده به عنوان فرصتی برای بهبود ارزش می‌نهیم.

  ما انتقادات سازنده را که بر مبنای دیدگاه های ارزشمند افراد بوده و در چهارچوب راهنمائی‌های اخلاقی و حرفه ای و به منظور بهبود دانش و سیاست‌ها و با رعایت انصاف باشند ارج می‌نهیم. ما معتقدیم توسعه تفکرات و انتقادات سازنده منجر به آشکار شدن حلقه های گمشده و موارد نادیده گرفته شده، بررسی وضع موجود و در نهایت بروز تغییرات مثمر ثمر می‌گردد. ما می‌پنداریم که مواضع انتقادی باید شامل روش‌های راهبردی در راستای ایجاد تغییرات موثر مورد نظر باشند.

 • ما به ارزیابی معتبر و اثربخش ارزش می‌نهیم.

  ما به پیگیری سفر آموزشی افراد از طریق ارزیابی معتبر و اثربخش ارزش می‌نهیم. این ارزیابی‌ها شامل ثبت وقایع، جمع آوری مستندات و بازتاب‌ها و انجام سایر ارزیابی‌های لازم به منظور گردآوری شواهدی در طول مسیر یادگیری می‌باشند. شواهد جمع آوری شده در طول مسیر می‌توانند هم نشانگر پیشرفت و هم نشانگر نیاز به بازگشت به عقب باشند. ما به ارزیابی به عنوان ابزاری جهت بهبود نتایج یادگیری و برنامه های آموزشی باور داریم.