989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

HSEFA بیش از ۲۰۰ عنوان سمینار و دوره‌های آموزشی در حوزه HSE را به صورت IN HOUSE، در داخل مجموعه مشتریان به صورت مجزا و نیز در قالب بسته‌های آموزشی هدفمند برگزار می‌نماید. این روش به مشتریان کمک می‌کند تا در میزان هزینه‌ها و همچنین وقت کارکنان خود صرفه‌جویی کنند و افراد بیشتری از سازمان را در دوره‌های آموزشی شرکت دهند.