989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

یکی از فعالیتهای شاخص HSE فارسی ارائه خدمات مشاوره در حوزه های مختلف HSE (ایمنی . بهداشت . محیط زیست) و سیستمهای مدیریتی در سازمانهای مختلف است .  در این راستا طی سال های گذشته اجرای پروژه های متعدد مشاوره و یا انجام ممیزی با سازمانهای معظم خصوصی و دولتی با بهره گیری از تیم مدیران و کارشناسان حرفه ای و عملیاتی پروژه ها را در رزومه کاری خود داشته و می کوشد با پشتیبانی مناسب ستادی از قبیل برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و ارائه گزارشات منسجم و جامع از پیشرفت آنها به سمت نتیجه گرایی در انجام خدمات مشاوره حرکت نماید.

» استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد  ISO9001:2015

» استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001:20017

» استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015

» استقرار سیستم یکپارچه مدیریت IMS

»  استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی بر اساس استاندارد ISO22000/HACCP

» استقرار PMBOK و سایر مدل ها و معیارهای مدیریت پروژه

» سيستم هاي مديريت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006

» طرحریزی نظام بازاریابی و فروش

» استقرار مديريت ارتباط با مشتري ) ISO10001 ، ISO10002،ISO 10003 و ISO10004 (

» مدل های سنجش رضایت مشتریان CSM و مدیریت شکایات مشتریا

» مدیریت ارتباط با مشتری CRM

» استقرار سیستم HSE با استفاده از مدل ها و استانداردهای مختلف

» ارزیابی ریسک Risk Assessment و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی EIA

» تدوین HSE Plan برای پروژه ها و تامین کنندگان

» استقرار مديريت ريسك ISO31000

» مدیریت پیمان HSE به منظور برآورده ساختن الزامات HSE در پروژه های عمرانی و صنعتی

» ارزیابی ریسکهای ارگونومیکی بر اساس متدهای RULLA ،  OWAS ، REBA ،  QEC و…

» تعیین و تأمین علائم ایمنی (Safety Signs) ، پوسترهای آموزشی و …

» تهیه MSDS مواد شیمیایی بر اساس الگوهای OSHA ، ANSI ، NIOSH ، CCOH

» تعیین و تأمین تجهیزات حفاظت فردی ( PPE )

» تهیه و تدوین دستورالعملهای ایمنی

» ارئه خدمات مشاوره  HSE به کارخانجات ، صنایع ، شرکتها و ….