989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

برای سهولت در دسترسی دانش پژوهان به زمانبندی کلاس های آکادمی اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی لاس هایی که در فصل پـــایـــیــــز ۹۷ برگزار خواهد شد آورده شده است.مرداد
calender-summer-2014-bute

توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هر یک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.
شماره تماس دپارتمان آموزش: ۰۳۱۹۵۰۲۵۰۱۶  |   ۰۹۱۰۳۵۱۲۸۷۱

تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۷

عنوان دوره زمان برگزاری طول دوره
(ساعت)
ساعت برگزاری دانشجویان شهریه بدون تخفیف ثبت نام
دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه از ۱۱ تیر ۱۵۴ ۸-۱۶ بدون تخفیف ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ ثبتنام
دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تضمین کیفیت از ۱۴ تیر ۱۲۸ ۸-۱۶ بدون تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای HSE از ۵ مرداد ۱۵۲ ۸-۱۶ بدون تخفیف ۱٫۵۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
دوره تربیت پژوهشگر از ۹ تیر ۲۰ ۱۷-۲۱ بدون تخفیف ۵۴۰٫۰۰۰ ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار مهندسی صنایع و مدیریت ۴ تیر ۲ ۱۸-۲۰ رایگان ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار HSE ۵ تیر ۲ ۱۸-۲۰ رایگان ثبت نام
مقاله نویسی حرفه ای از۹تیر ۸ ۱۹-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۱۸۵٫۰۰۰ ثبت نام
مقاله نویسی مقدماتی از۹تیر ۲ ۱۷-۱۹ با ۱۰% تخفیف ۱۸۵٫۰۰۰ ثبت نام
بهینه سازی مدل ها به وسیله نرم افزار GAMS ۱۰٫۱۷٫۲۴تیر ۲ ۱۷-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۲۹۵٫۰۰۰ ثبت نام
نرم افزار Excel (جامع) | مقدماتی و پیشرفته از۱۱تیر ۳۲ ۱۸-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۳۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS از۱۱تیر ۲۴ ۱۸-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۳۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با ماژول های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK ۱۴٫۱۵٫۲۱٫۲۲تیر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
افسر HSE از۷تیر ۶۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۸۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 (جامع) ۱۴٫۱۵٫۱۸تیر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۷۰٫۰۰۰ ثبت نام
WordPress ۱۳٫۱۹تیر ۸ ۱۸-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۲۱۵٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها از۱۴تیر ۳۲ ۱۸-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۳۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه نویسی به زبان Matlab از۱۶تیر ۲۴ ۱۷-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۳۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح معیارها و خود ارزیابی EFQM ۲۱٫۲۲تیر  ۲۴  ۸-۱۶  با ۱۰% تخفیف ۲۹۰٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  نرم افزار MSP از۲۴تیر ۳۲  ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۳۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
تحلیل دینامیک سیستم با استفاده از نرم افزار Vensim ۲۱٫۳۱تیر.۲مرداد ۲۴ ۱۸-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۳۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
سمینار برندینگ ۲۳تیر ۴ ۱۸-۲۱ با ۱۰% تخفیف ۱۶۰٫۰۰۰ ثبت نام
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو  بر اساس IATF16949:2016 ۲۸٫۲۹تیر.۴مرداد ۱۵ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت ریسک مبتنی بر ISO31000:2018 ۲۹تیر ۴  ۱۷-۲۱  با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت قراردادهای EPC ۲۸٫۲۹تیر ۱۲ ۸-۱۴   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
ایمنی برق ۲۸تیر ۸ ۸-۱۶    با ۱۰% تخفیف  ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
ایمنی جرثقیل و بالا برها ۲۹تیر  ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
HSE عمومی ۵مرداد  ۸ ۸-۱۶    با ۱۰% تخفیف ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی استراتژیک با SWOT ۵مرداد ۸ ۸-۱۶    با ۱۰% تخفیف ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری CRM ۴٫۵مرداد ۱۶   ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۳۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
مقاله نویسی حرفه ای از۶مرداد  ۸ ۱۷-۱۹  با ۱۰% تخفیف ۱۸۵٫۰۰۰ ثبت نام
نرم افزار بهینه سازی لینگو (LINGO) ۷٫۹٫۱۴٫۱۶مرداد  ۱۲ ۱۸-۲۱  با ۱۰% تخفیف ۲۹۵٫۰۰۰ ثبت نام
Access جامع از۸مرداد ۳۲  ۱۸-۲۱  با ۱۰% تخفیف ۳۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
Visio ۸٫۱۰مرداد ۱۶ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت استراتژیک از۱۱مرداد ۲۴ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۴۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001:2018 ۱۱٫۱۲مرداد ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
Photoshop از۱۵مرداد ۲۴ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۳۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با  نرم افزار Primavera6 از۲۳مرداد ۴۰ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۳۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III ۱۹٫۲۶مرداد،۲٫۹شهریور ۱۶ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۳۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
HSE  اجرایی  جامع بر اساس الزامات OSHA ۱۸٫۱۹٫۲۵٫۲۶مرداد ۳۲ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۴۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت پروژه با روش Prince2 ۱۸٫۱۹٫۲۵٫۲۶مرداد ۲۴ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۴۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
سمینار بازاریابی رویداد ۲۰مرداد ۳۲ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
تحلیل آماری با استفاده از Minitab از۲۱مرداد ۳۲ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۳۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
نرم افزار شبیه سازی به کمک Arena از۲۷مرداد ۱۶ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
تحلیل بازار مسکن ۳۱مرداد ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
اصول تدوین طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-Plan ۳۱مرداد ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۱۹۵٫۰۰۰ ثبت نام
تحلیل بازار طلا ۱شهریور ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
بازار داخل ایران و بازار جهانی ۲شهریور ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 ۱٫۲شهریور ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
فروش موثر ۵٫۱۲شهریور ۸ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۱۹۵٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح الزمات مستندسازی و ممیزی داخلی HSE MS ۸٫۹شهریور ۲۴ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
اینکوترمز ۸شهریور ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
داشبوردهای مدیریتی در Excel ۹شهریور ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
Word|powerpoint از۱۱شهریور ۲۴ ۱۸-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۲۴۰٫۰۰۰ ثبت نام
(کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها)DCC ۱۵٫۱۶شهریور ۱۰ ۸-۱۳   با ۱۰% تخفیف ۲۴۸٫۰۰۰ ثبت نام
HSE در پروژه های عمرانی ۱۵٫۱۶شهریور ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
ارزیابی ریسک ۱۵٫۱۶شهریور ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
مقاله نویسی مقدماتی از۳شهریور ۸ ۱۸-۲۰   با ۱۰% تخفیف ۱۸۵٫۰۰۰ ثبت نام
HSE عمومی ۱۶شهریور ۸ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۱۷۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت بازاریابی ۲۱٫۲۲٫۲۸٫۲۹شهریور ۱۶ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۳۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
آشنائی با مراجع کاربردی در ایمنی و حفاظت(HSE standards) ۲۲٫۲۳شهریور ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۳۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 45001:2018 ۲۲٫۲۳شهریور ۱۶ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت ایمنی بر اساس الگوی IOSH ۲۸٫۲۹٫۳۰شهریور ۲۴ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 ۲۸٫۲۹٫۳۰شهریور ۲۴ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف ۳۷۰٫۰۰۰ ثبت نام
سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO9001: 201 تحت اعتبار IRCA از۲۶شهریور ۴۰ ۸-۱۶   با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
تربیت داور مقالات ۳۰شهریور ۴ ۱۷-۲۱   با ۱۰% تخفیف ۲۷۰٫۰۰۰ ثبت نام