989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

برای سهولت در دسترسی دانش پژوهان به زمانبندی کلاس های آکادمی اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که در فصل تابستان ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد آورده شده است.
calender-summer-2014-bute

توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.

تقویم آموزشی تابستان ۱۳۹۶

عنوان دوره زمان برگزاری طول دوره
(ساعت)
ساعت برگزاری دانشجویان شهریه بدون تخفیف ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار مهندسی صنایع و HSE ۱۵ تیر ۳ ۱۷-۲۰ رایگان رایگان ثبت نام
آموزشی مقاله نویسی از۲۱ تیر ۱۶ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
مفاهیم پایه مدیریت پروژه از۲۳تیر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۳۸٫۰۰۰ ثبت نام
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP از۱مرداد ۳۰ ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۳۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار (Primavera6) از۲۰ مرداد ۳۰ ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۳۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
نظام آراستگی در محیط کار(۵s) ۱۹مرداد ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۳۸٫۰۰۰ ثبت نام
کارگاه ENDNOTE ۴مرداد ۴ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۶۵۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل تولید از۵مرداد ۲۴ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۳۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
 اصول تدوین HSE- Plan ۶مرداد ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با اصول ایمنی عملیات ساختمانی از۷مرداد ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی داخلی ISO9001:2015 از۱۱مرداد ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
کارگاه پروپوزال نویسی ۱۱مرداد ۴ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۶۵۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با اصول ایمنی آتش نشانی از ۱۴مرداد ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP (فشرده) از۱۸مرداد ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با اصول ایمنی برق از۲۱مرداد ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد ISO10002:2014 از۲۳مرداد ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
سمینار رایکان ۱۸مرداد ۳ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف رایگان ثبت نام
آشنایی با ماژول های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ( PMBOK) از۲۴مرداد ۳۲ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO14001:2015 از۲۶مرداد ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری براساس استاندارد ISO10004:2012 ۳۰مرداد ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل از۲۸مرداد ۱۲ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۲۷۰٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با قوانین بیمه از۲۹مرداد ۶ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۲۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
HSE اجرایی براساس الزامات OSHA از۲شهریور ۳۲ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت ریسک بر اساس ISO 31000 از۲شهریور ۸ ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
GIS مقدماتی (فشرده) از۴شهریور ۳۲ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
Primavera 6 پیشرفته از۵شهریور ۱۲ ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۲۷۰٫۰۰۰ ثبت نام
 CRM از۸شهریور ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۳۸٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با اصول ایمنی حریق از۱۱شهریور ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
حقوق تجارت از۱۱شهریور ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۳۸٫۰۰۰ ثبت نام
کارگاه آموزشی کاربردی SPSS از۱۲شهریور ۱۸ ۱۷:۳۰-۲۰:۳۰ با ۱۰% تخفیف ۲۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با مالیات مستقیم ۱۴شهریور ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده ۱۵شهریور ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح الزامات ، مستندسازی و ممیزی داخلی OHSAS 18001:2007 ۱۶-۱۷شهریور ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
کسب و کار و کارآفرینی ۱۵شهریور ۱۶ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ۱۸-۱۹شهریور ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
سر ممیزی ISO 9001:2015 با ثبت IRCA ۲۰شهریور ۴۰ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
نرم افزار MINITAB ۲۲شهریور ۲۴ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۳۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی آمادگی و واکنش درشرایط اضطراری ۲۴-۲۵شهریور ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
آشنایی با اینکوترمز INCOTERMS 2010 ۲۵شهریور ۶ ۱۶-۱۹ با ۱۰% تخفیف ۲۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
prince2 ۲۷شهریور ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
آشنایی با استانداردهای HSE ۳۰-۳۱شهریور ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام