989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir

برای سهولت در دسترسی دانش پژوهان به زمانبندی کلاس های آکادمی اقدام به ایجاد تقویم آموزشی کردیم. لازم به ذکر است در تقویم آموزشی زیر لیست تمامی کلاس هایی که در فصل پاییز ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد آورده شده است.
calender-summer-2014-bute

توجه : تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها، ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، تغییر یابد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هریک از دوره ها، تاریخ دقیق را با دپارتمان آموزش چک فرمائید.

تقویم آموزشی پاییز ۱۳۹۶

عنوان دوره زمان برگزاری طول دوره
(ساعت)
ساعت برگزاری دانشجویان شهریه بدون تخفیف ثبت نام
سمینار کنترل پروژه ۱۲ مهر ۲ ۱۷-۱۹ رایگان رایگان ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار مهندسی صنایع و HSE ۱۳مهر ۲ ۱۷-۱۹ رایگان رایگان ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار HSE ۱۵مهر ۲ ۱۷-۱۹ رایگان رایگان ثبت نام
مستندسازی و ممیزی داخلیIATF 16949:2016 از۲۱مهر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۴۰٫۰۰۰ ثبت نام
HSE در پروژه های عمرانی ۱۶و۱۵ مهر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
مدیریت ریسک مبتنی بر ISO31000 ۱۹و۱۸ مهر ۶ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
مفاهیم کنترل پروژه ۲۱و۲۰ مهر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
نظام آراستگی محیط کار ۵S ۲۱مهر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۳۸٫۰۰۰ ثبت نام
پایان نامه نویسی از۲۲ مهر ۲۰ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP از۲۳ مهر ۲۴ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۳۲۰٫۰۰۰ ثبت نام
سیستم های اعلام و اطفا حریق ۲۳و۲۲ مهر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل از ۲۴مهر ۳۰ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE از۲۶مهر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
افسر HSE از۲۷مهر ۳۲ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
آموزشی مبانی و مراحل عقد قراردادهای اجرای پروژه های EPC از۲۷مهر ۱۶ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) ۲۸و۲۷ مهر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت پسماند ۳و۲ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار HSE ۴ آبان ۲ ۱۷-۱۹ رایگان رایگان ثبت نام
تربیت کارشناس تضمین کیفیت از۴ آبان ۶۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس  استاندارد ISO 50001 ۷و۶ آبان ۱۶ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدریت ایمنی فرایند PSM ۱۰و۹ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
HSE MS ۱۲و۱۱ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVPM از۱۱آبان ۱۶ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
تشریح الزامات و ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 & HACCP از ۱۳آبان ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی کار در فضای بسته ۱۴و ۱۳ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری ۲۱و۲۰ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی تولید از ۲۱ آبان ۳۰ ۱۷-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
نگهداری و تعمیرات بهره ور و فراگیر TPM ۲۴و۱آبان و آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ۲۶و۲۵ آبان ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
سمینار آشنایی با بازار کار HSE ۲۵ آبان ۲ ۱۷-۱۹ رایگان رایگان ثبت نام
ایمنی عمومی کارگران ۲۷ آبان ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مقاله نویسی مقدماتی ۴و۲۷ آبان و آذر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۶۵٫۰۰۰ ثبت نام
SWOT ۱و۲۹ آبان و آذر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
آلودگی‌های زیست محیطی ۱و۳۰ آبان و آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
دهمین دوره آموزشی کاربردی HSE اجرایی جامع بر اساس الزامات OSHA از۲ آذر ۳۲ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۴۳۵٫۰۰۰ ثبت نام
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 از۲ آذر ۳۰ ۱۶-۱۹ با ۱۰% تخفیف ۳۵۰٫۰۰۰ ثبت نام
ایمنی حریق ۲ آذر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
استاندارد  ISO 26000 ۵و ۴ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
کاربرد نرم افزار COMFAR در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری از ۶ آدر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتری براساس استاندارد  ISO10004:2012  ۷ آذر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی کار در ارتفاع ۸و۷ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
آشنایی با ماژول های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK از ۸ آذر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۸۰٫۰۰۰ ثبت نام
Endnote ۸ آذر ۳ ۱۶-۱۹ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ISO 27001 : 2013 ممیزی داخلی و تشریح استاندارد ,ISMS ۱۲و۱۱ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مقاله نویسی حرفه ای فارسی ۱۸و۱۱ آذر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی مواد شیمیایی ۱۵و۱۴ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندار  ISO10002:2014 ۱۵ آذر ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
مقاله نویسی حرفه ای انگلیسی ۲۲و۱۵ آذر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد  ISO14001 ۱۷و۱۶ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
مباحث تعالی سازمانی EFQM ۱۷و۱۶ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی عمومی از ۱۸ آذر ۴۰ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندادرISO9001-2015 از ۲۰ آذر ۴۰ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۳۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس OHSAS18001 ۲۴و۲۳ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف ۲۳۰٫۰۰۰ ثبت نام
کارگاه تربیت داور  ۲۵ آذر ۴ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
حقوق تجارت ۲۶و۲۸ آذر ۸ ۱۶-۲۰ با ۱۰% تخفیف ۱۴۵٫۰۰۰ ثبت نام
استانداردهای HSE ۲۸و۲۷ آذر ۱۶ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
مدریت پروژه با استفاده از چهار چوب

prince 2    

از ۲۹ آذر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
IOSH از ۲۹ آذر ۲۴ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی برق ۷ دی ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام
ایمنی جرثقیل ها و بالابرها ۸ دی ۸ ۸-۱۶ با ۱۰% تخفیف اعلام میگردد ثبت نام