989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001: 2004)
ADD CONTENT HERE
آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب
ADD CONTENT HERE
آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب
ADD CONTENT HERE
آلودگی‌های زیست محیطی
ADD CONTENT HERE
آنالیز شبکه‌های آب شهری با تلفیق GIS و نرم‌افزارهای مهندسی آب
ADD CONTENT HERE
اکولوژی شهری و صنعتی
ADD CONTENT HERE
تصفیه پسابهای پالایشگاهی
ADD CONTENT HERE
قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست
ADD CONTENT HERE
قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب
ADD CONTENT HERE
مدیریت استراتژیک زیست محیطی
ADD CONTENT HERE
مدیریت پسماند و ضایعات
ADD CONTENT HERE
شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی (EIA (Environmental Impact Assessment
ADD CONTENT HERE