989103512871+ | 983195025016+ | 983195025063+
info[at]hsefa.ir
نظرات : Off

آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE

محتوای دوره:

 • ساختار قانون کار
 • تعاربف قانون کار
 • قرارداد کار و انواع آن
 • خاتمه قرارداد کار
 • مزایای کار، حق سنوات و بازنشستگی
 • قواعد آمره در قانون کار
 • مقررات کار
 • ساعات کار، مرخصی ها و مزد و مزایا
 • کار پاره وقت
 • تعلیق قرارداد کار
 • اضافه کاری
 • حق السعی
 • مزایای غیرمزدی
 • فوق العاده ها
 • مراجع حل اختلاف
 • بیمه بیکاری